Practicum

Erlenmeyers, retorten, vreemde luchtjes, borrelende constructies, ontploffende proefjes, een amanuensis in een witte jas die zenuwachtig heen en weer loopt tussen het enthousiaste meisje dat de sleutel van de gevaarlijkestoffenkast heeft gevonden en … [Read more]

Angst

In dit artikel ga ik het hebben over angst. Angst, vrees, bangigheid, fobie, paniek, schijterig zijn, de bibberaties hebben, in de penarie zitten, of in je piepzak.In de context van schrijven komt angst in drie smaken. Angst van je personages. … [Read more]

Aandacht

Dit artikel gaat over aandacht. Aandacht voor je boek, aandacht van je lezers, aandacht die je moet vasthouden.Aandacht maakt alles mooier, maakt boeiend, doet opbloeien. Gebrek aan aandacht laat verwelken.Aandacht geven aan je boek houdt in … [Read more]

Karaktertypen: de sadist

In eerdere artikelen heb ik drie karaktertypen besproken, als handige leidraad voor het optuigen van de persoonlijkheid van je personages. Deze drie, de narcist, de machiavellist en de psychopaat/sociopaat, vormen tezamen de donkere triadeMaar er … [Read more]