Perspectief

Perspectief-boek-schrijven-singularity-miriam-wesselink-1

Perspectief, gezichtspunt, point-of-view, focalisatie. Het perspectief van je verhaal is het antwoord op de vraag: wie vertelt? Is dat vanuit het Ik-standpunt (grammaticaal de eerste persoon), een anonieme verteller, een personage (grammaticaal: de derde persoon)? Elk van die perspectieven heeft zo zijn regels en daarmee voor- en nadelen. Hier leg ik ze aan je voor. De alwetende verteller De alwetende verteller heet formeel de auctoriële verteller. Deze verteller is geen speler in je verhaal maar ziet het als het ware van buitenaf gebeuren. Als een camera die de gebeurtenissen registreert. Het is een van de oudste vertelperspectieven. … [Lees meer...]

Plot

plot 2-boek-schrijven-singularity-miriam-wesselink

Van Dale geeft als definitie van 'plot': 'intrige, knoop, verwikkeling van een verhaal, film enzovoort, vooral het causale en rationele plan van de stof, het thema en de conflicten die erin uitgewerkt zijn'. De plot bevat plotwendingen: er gebeuren dingen die de lezer niet verwachtte (maar die wél geloofwaardig moeten zijn!). En een belangrijk onderdeel van de plot is de oplossing van het kernconflict: de lafaard wordt zijns ondanks een held, de tegenspartelende geliefde bezwijkt, de slechteriken komen tot inkeer of worden overwonnen. Of de held vervalt tot zonde - een tragedie. In dit artikel lees je hoe je die intrige/knoop/verwikkeling in … [Lees meer...]

Personages

Personage2klein-boek-schrijven-singularity-miriam-wesselink

Het zijn je personages waar je boek om draait. Zij vormen de essentie. Je verhaal gaat over mensen (of dieren, of aliens, of...) die relaties met elkaar aangaan of juist verbreken. Die elkaar helpen of die elkaar dwarszitten. Die elkaar vermoorden of die elkaar redden. Die van elkaar houden of die elkaar haten. En wat je nog maar meer kunt bedenken. Je personages, kortom, zijn heel belangrijke bouwstenen in je boek. Je personages, en zeker je hoofdpersonage (de protagonist) en diens tegenstander (de antagonist), maken het boek. Zorg dat je ze leert kennen, zodat je weet hoe ze praten, hoe ze reageren, hoe hun persoonlijkheid is, wat hun … [Lees meer...]

Emotie-emotie-emotie

Een van de grootste verschillen tussen fictie en non-fictie is dat bij fictie alles draait om emotie. Een verhaal draait om emotie. Zonder emotie heb je geen verhaal maar een feitenopsomming. Als je een verhaal leest of hoort, wil je meemaken wat de personages meemaken, wil je ervaren wat er gebeurt, wil je meegesleept worden in de verhaalwendingen, wil je mét de personages boos, angstig, verdrietig, hartstochtelijk zijn. Je wilt, kortom, voelen.In mijn eerste poging om een boek te schrijven, zat ik soms nog te veel in mijn non-fictiemodus: ik somde dan de gebeurtenissen op als kale feiten, waardoor er te weinig emotie in het verhaal kwam. … [Lees meer...]