Podcast: Het aller-állermoeilijkste van je boek…

Dat is het begin van je boek. Want je eerste scène is allesbepalend of je boek gelezen wordt of niet. Die scène moet een gamechanger zijn. In deze podcastaflevering vertel ik je over een aantal cruciale aspecten van dat begin en welke eisen daaraan gesteld worden.

Je kunt hem ook luisteren in iTunes en in SoundCloud.

En je kunt natuurlijk ook het artikel lezen.